Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nyhetsarkiv 2020


Mellangröda: Större skördar och bättre jordar i USA Amerikanska bönder tar större skördar och noterar en bättre jordstruktur när de använder sig av mellangrödor. De kunde även så sina grödor tidigare än på fält där en mellangröda inte odlats. Detta beskrivs i National Cover Crop Survey, en rapport som undersöker hur olika lantbrukare runt i USA upplever användandet av mellangrödor i sin växtodling. Läs mer » onsdag 21 oktober 2020
 
Trögt på ekomarknad för foderspannmål men något bättre på kvalitetsspannmål och trindsäd Försäljningen av ekologisk spannmål, framförallt till foder, fortsätter att vara trög i Sverige. Aktivisten är låg och de stora foderaktörerna sitter på lager, vilket gör att man just nu inte köper på sig mer ekologisk spannmål. Det vittnar nu flera av spannmålshandlarna i Sverige om. Läs mer » måndag 19 oktober 2020
 
Röda siffor för mjölkbönder I Tyskland Produktionskostnaderna för ekologisk mjölk i Tyskland ligger högt över försäljningspriset, vilket skapar röda siffror för många mjölkbönder. Mjölkpriset ligger på 47,4 cent för en kg mjölk, mot produktionskostnader på 60,29 cent för samma volym, vilket gör att tyska ekologiska mjölkbönder förlorar 12,89 cent per kg mjölk (143 öre per liter). Siffrorna bygger på data från en ny studie från BAL (Büro für Agrarsoziologie und Landwirtschaft). Värt att notera är att i produktionskostnaden medräknas att producenten själv tar ut lön i sin produktion. Läs mer » fredag 16 oktober 2020
 
Lantmännen: Fortsatt tufft på EKO-marknaden Skörden 2020 är till största del avslutad, bortsätt från enstaka fält i landets norra del. – Skörden är som vanligt väldigt varierad vad gäller kvalitet med god vad gäller avkastning. För vete ser vi generellt inga proteinhalter på majoriteten av kvarnvete som kommit in. 60 – 65 procent klassas ner till foder på grund av protein lägre än 10,5 procent, säger Adnan Zeljkovic, ekologisk spannmålshandlare på Lantmännen Lantbruk. Läs mer » onsdag 14 oktober 2020
 
Jordbruksmark eroderar snabbt Världens jordbruksmark eroderar snabbt, enligt en ny studie från Lancaster University. I studien undersöktes både marker som brukas konventionellt, samt marker med som utnyttjar konserveringsmetoder som användandet av mellangrödor. 16 procent av den konventionellt undersökta jordbruksmarken hade mindre än 100 år innan matjorden eroderat, jämfört med 7 procent av jordar som brukas med konserveringsmetoder. Läs mer » måndag 12 oktober 2020
 
Nya EKO-regler kan skjutas fram De nya EU-reglerna för ekologisk produktion föreslås att skjutas upp till 1 januari år 2022. Reglerna hade tidigare planerats att träda i kraft under 2021, men för att kunna genomföra en bättre övergång föreslår nu EU-kommissionen att förordningen senareläggs. På svenskt håll hade KRAV planerat att införa nya regler 1 januari 2021, men dessa kan också komma att påverkas i samband med EU-kommissionens eventuella beslut. Läs mer » fredag 09 oktober 2020
 
Lantmännen storsatsar på havre Lantmännen har valt att investera 125 miljoner kronor i värmebehandlad havre. Investeringen kommer användas för att bygga ut företagets havreanläggning i östgötska Kimstad, både för att öka anläggningens kapacitet men också för att sätta in ny utrustning för att värmebehandla skalade havrekärnor. Läs mer » onsdag 07 oktober 2020
 
Ekologiska spannmålspriser i England Brittiska Soil Association har publicerat en prisguide för ekologiskt spannmål i England, tillsammans med en marknadsrapport. Priserna är ifrån september, och fungerar som en guide för prisläget i landet. Läs mer » måndag 05 oktober 2020
 
Danmark översvämmas av ekologiskt spannmål I Danmark har den ekologiska spannmålsskörden genererat en kvantitet som är för stor för marknaden och lagerna att hantera. Lantbrukare över hela landet har ökat sin ekologiska produktion samtidigt som efterfrågan hos konsumenterna inte hängt med, vilket skapat ett prisfall på ekomarkanden, enligt Agromarkets. Läs mer » torsdag 01 oktober 2020
 
Slakt av ekologisk gris, nött och kyckling ökar I Jordbruksverkets årliga rapport om den ekologiska animalieproduktionen i Sverige kan flera saker utläsas. Slakten av ekologiskt producerad gris, nött och kyckling har ökat, i jämförelse med siffrorna från föregående år. Samtidigt backar får- och lamm kraftigt, med en minskning på hela 10 procent från året innan. Samma gäller för invägd ekologisk mjölk, som också ser en mindre nedgång. Rapporten gäller för år 2019, och släpptes i slutet av augusti. Läs mer » måndag 28 september 2020
 
EU - 25 procent ekologisk areal år 2030 EU är i arbete med att sätta ihop en ny handlingsplan för ekologisk livsmedelsproduktion. Tanken är att planen ska används för att nå målet som sattes för ekologisk produktion tidigare i år: att år 2030 bruka 25 procent av EU:s jordbruksmark ekologiskt. För att kunna arbeta ihop en så effektiv strategi som möjlig tar EU nu emot förslag på hur planen ska utformas. Läs mer » torsdag 24 september 2020
 
Ekoindex: Fortsatt försäljningsökning av EKO i dagligvaruhandeln Under årets andra kvartal har försäljningar av ekologiska svenskproducerade livsmedelsprodukter fortsatt att öka i dagligvaruhandeln. Detta enligt Ekologiska Lantbrukarna, som sammanställt försäljningsdata från kvartal 2 år 2020 och jämfört denna data med siffror från året innan. Totalt har ekologiska produkter ökat med 3,2 procent i försäljning jämfört med år 2019 under kvartal 2. Läs mer » måndag 21 september 2020
 
Lantmännens ThermoSeed etableras I Schweiz Det schweiziska lantbrukskooperativet Fenaco har valt att bygga en Thermoseedanläggning för betning av utsäde. Företaget har länge kollat på flera olika processer där utsäde betas utan kemikalier, och kommit fram till att ThermoSeed gör det bäst. Anläggningen byggs i ett samhälle norr om Bern, och väntas kunna beta 15 ton utsäde i timmen när den står klar i maj 2021. Läs mer » torsdag 03 september 2020
 
Danmark - nya krav på foder som inte gödslats ekologiskt Det foder danska mjölk- och köttproducenter använder till sina djur rekommenderas att från 2021 gå under nya krav. Den branschrekommendation som tagit fram av Økologisk Landsforening tillsammans med Landbrug & Fødervarer gäller för foder från produktioner med över 50 kg N per harmoniareal, om gödslet de använder inte är ekologiskt. Läs mer » tisdag 01 september 2020
 
Misstankar om kemiska bekämpningsmedel i KRAV-märkt växtnäring Sedan början på sommaren har uppgifter om potentiella kemiska bekämpningsmedel i KRAV-märkt växtnäring uppkommit. Varningarna gäller både flyttande växtnäring och för växtnäring i pelletsform, och har märkts av genom att visa grönsaker, speciellt tomater, slutat att växa och skrumpnat. KRAV ser händelsen som oacceptabel och har börjat utreda fallet. Läs mer » torsdag 27 augusti 2020
 
Fler kor behövs i landskapet – dyngbaggen hotas Dyngbaggarna spelar en viktig roll i ett naturligt ekosystem: de omvandlar både naturlig gödsel och döda växtdelar till ny näring och energi som kan tas upp av jorden. Baggarna behöver dock något att leva i, och Oklologisk Landsförening i Danmark noterar nu att en minskning av betande djur i landskapet medför mindre komockor i naturen. Bristen gör att baggarna sakar livsmiljö att vistas i, och Okologisk Landsförening varnar för att flera arter är hotade, och att några redan har försvunnit. Läs mer » måndag 24 augusti 2020
 
Ökad ekologisk avkastning - viktiga värden att tänka på SLUs centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) har nyligen släppt en skrift om de både positiva och negativa konsekvenser som dyker upp när avkastningen på både ekologisk växtodling och djurhållning ökar. Skriften fokuserar på nordeuropeiska förhållanden, och ska fungera som ett underlag i diskussionen kring framtida ekologisk produktion. Läs mer » fredag 21 augusti 2020
 
Informationsplattform för ekologisk odling och djurhållning lanseras av SLU SLU har nyligen lanserat sin nya webbportal Ekofakta, vilken är en del av den åtgärdsplan som Jordbruksverket tagit fram för att öka både produktion och konsumtion av ekologiska livsmedel i Sverige. Syftet med plattformen är att enklare kunna förmedla kunskap om både de produktionsmetoder som används inom ekologiskt lantbruk, samt de livsmedelsprodukter som framkommer genom produktionen. Läs mer » måndag 17 augusti 2020
 
Lantmännen minskar mottagningen av eko-grödor kraftigt Lantmännen gör större förändringar av mottagning av karens och KRAV-godkända grödor inför skörden 2021. Den stora förändringen är att man inte kommer ta emot KRAV-godkänd åkerböna i skörd, liksom rågvete och foderärt. Detta gäller även 2:a års karens av fodervete och korn. Läs mer » fredag 14 augusti 2020
 
Rekordskörden av eko pressade ned höstvetepriset 2019! Den stora skörden av ekologisk spannmål i Sverige och norra Europa 2019 ledde till ett stort överskott av ekologisk spannmål 2019. Detta har pressat priserna kraftigt under det gångna året, främst på foderspannmål, visar 2019 års avräkningspriser från branschen. I Sverige är det flera faktorer som lett fram till en stor skörd, såsom gynnsamt väder, mycket höstvete och en stor ekoomläggning. Läs mer » torsdag 13 augusti 2020
 
Ny guide för kommunikation om ekologiska livsmedel Organic Sweden har tillsammans med Ekologiska Lantbrukarna tagit fram en ny kommunikationsguide. Syftet med guiden är att skapa en mer korrekt kommunikationsbas kring all ekologisk produktion och konsumtion. Aktörer längs hela värdekedjan ska kunna använda budskap och formuleringar från guiden för att underlätta både marknadsföring och kommunikation av ekologiska livsmedel. Läs mer » onsdag 12 augusti 2020
 
KRAV inför nya regler för certifierade produktioner Den 1 januari 2021 väntas en ny EU-förordning för ekologisk produktion och konsumtion träda i kraft. I anslutning till detta har KRAV valt att göra en översyn sin regelbok och göra anpassningar, både för att koppla till den nya förordningar samt för att uppdatera existerande regler. Enligt Jonas Carlberg, affärsområdeschef Lantbruk på KRAV, markerar regeländringarna ett steg vidare i företagets klimatarbete med att införa åtgärder som ytterligare ska minska klimatbelastningen. Läs mer » tisdag 11 augusti 2020
 
Vilken svensk mjölkras presterar bäst inom ekologisk produktion? I en nyligen publicerad studie har forskare undersökt hur svenska mjölkraser jämför sig mot varandra inom ekologisk produktion. Studien inkluderade raserna Svensk holstein, SRB och SKB och baserades på data från besättningar anslutna till kokontrollen. Läs mer » måndag 10 augusti 2020
 
2019 gav rekordskörd av ekologiskt spannmål Under år 2019 uppgick skördevolymen av ekologiskt spannmål till den högsta någonsin. Detta visar ny statistik publicerad av jordbruksverket. Efter en generellt låg skörd år 2018 beroende på torka och missväxt skördades hela 403 000 ton ekologiskt spannmål år 2019, en ökning med över 100 av den totala spannmålsskörden under året. Läs mer » torsdag 06 augusti 2020
 
USA – Ny premie certifiering ”Regenerative Organic Certified” Under det senaste året har en ny certifiering för ekologisk produktion testats. ROC, vilket betyder Regenerative Organic Certified, ska höja ribban för ekologiskt i USA. Bakom initiativet finns flera större aktörer inom branschen, däribland världskända varumärket Patagonia. Målet med ROC är att nå den högsta möjliga standarden för djurvälfärd, social rättvisa och markhälsa, något många företag i USA tycker att USDA, det statliga certifieringsorganet, nu missar. Läs mer » onsdag 05 augusti 2020
 
Ökad försäljning av ekologiskt till följd av COVID-19 I den senaste kvartalsrapporten från Ekologiska Lantbrukarna uppmärksammas effekterna av COVID-19-pandemin på dagligvaruhandeln. Totalt har försäljningen av ekologiska produkter baserade på svenska råvaror ökat med 3,9 %, i jämförelse med samma period år 2019. Läs mer » tisdag 04 augusti 2020
 
Frebaco KRAV-märker produkter Frebaco Kvarn väljer att KRAV-märka 4 av sina produkter: matvete, mathavre, kvarngryn och matdurum. – Vi valde att KRAV-certifiera dessa produkter eftersom KRAV går något längre än ekologiskt. Det stärker förstås argumenten att köpa våra matgryn, säger Martin Pardell, senior KAM & Brand manager på Frebaco Kvarn. Frebaco Kvarn ligger i västgötska Lidköping, där företaget drivits sedan 1979. En stor vikt har alltid lagts på att leverera produkter av hög kvalité och göra detta med en så liten miljöpåverkan som möjligt. Läs mer » fredag 24 juli 2020
 
Demo på Slätte gård Den 16 juni genomfördes ”Slätte Ekodag” i ett mindre format för att klara de regler som är uppsatta på grund av corona-pandemin. Totalt visades det upp fem stationer i fält för en förmiddagsgrupp personer och en eftermiddagsgrupp. För er som inte fick möjlighet att delta så finns det här möjlighet att kunna titta lite av det som visades upp på stationerna. Läs mer » torsdag 18 juni 2020
 
Endast bokade besök till Slätte gård 2 mindre visningar av demostrationsodlingarna på Slätte gård kommer att genomföras den 16 juni. Ett på förmiddagen och ett på eftermiddagen. Dessa båda visningar är fullbokade och vi har dessvärre inte möjlighet att ta emot några fler och oanmälda besök på Slätte gård denna dag. Läs mer » måndag 15 juni 2020
 
Danska ekoarealen ökar 2019 Den ekologiska odlade arealen fortsätter att öka i Danmark. Under 2019 ökade de danska lantbrukarna sin ekologiska areal med 7,9 procent, en ökning med drygt 22 000 hektar. Läs mer » måndag 01 juni 2020
 
Slätte Ekodag 2020 inställt - men 2021 då kör vi igen! Nu är det snart sommar och då brukar Slätte gård genomföra Slätte Ekodag tillsammans med Ekoweb precis innan Midsommar. I år var över 45 företag och ett tiotal föreläsare bokade. Det starkaste startfältet hittills. Tyvärr kan vi inte genomföra dagen enligt planerad modell med utställare, föreläsare och besökare på grund av Corona-pandemin och de regler som gäller med högst 50 deltagare. Därför har vi beslutat att ställa in Slätte Ekodag 2020 i den formen. Ledsamt och tråkigt men bara att acceptera. Läs mer » måndag 25 maj 2020
 
En ny webbplattform för våra svenska hotade arter I samband med den biologiska mångfaldens dag den 22 maj publiceras nu en helt ny webbplattform (RäddaEnArt) där enskilda personer, organisationer och företag kan hitta arter att stödja. Aldrig tidigare har det varit möjligt att hitta alla bevarandeprojekt på ett och samma ställe. Du kan söka fram den art/projekt du vill stödja via art, organisation eller via landskapsdjur. Ni hittar redan nu plattformen på www.raddaenart.se. Läs mer » fredag 22 maj 2020
 
Arla i Danmark lanserar tre nya eko-havredrycker Konkurrensen hårdnar nu i dagligvaruhandelns kyldiskar. I Danmark har det under de senaste månaderna lanserats flera nya produkter inom växtbaserade drycker. Först ut var Thise Mejerie med sin ekologiska havredryck och nu följer Arla efter och lanserar tre olika smakvarianter på havredryck. De kommer att säljas under det nya varumärket Jörd Läs mer » torsdag 21 maj 2020
 
CrimperRoller – ny maskin från Lyckegård CrimperRoller är en ny maskin avsedd att rulla ned och bryta en mellangröda och därmed skapa bra förhållanden för direktsådd. Systemet har tidigare främst använts i USA och då är det i råg som ”rullats ned” och därefter har man direktsått majs. Nu kommer maskinen att säljas och visas upp av Lykegård i Sverige. Läs mer » onsdag 20 maj 2020
 
Ekologiska foderförsäljningen ökar vid Svenska Foder Foderförsäljningen rullar på bra för Svenska Foder och volymen ökar stadigt inom alla segment. Men det saknas ekologisk proteingröda, soja, som har en unik proteinsammasättning och som är en mycket viktig komponent i värpfoder. Läs mer » tisdag 19 maj 2020
 
Borga lanserar ett miljövänligt färgsystem med bättre korrosionsmotstånd och utökad garanti Borgas nya polyurea-färgsystem är utvecklat i samarbete mellan Borga och Hempel, en av de ledande färgleverantörerna till industrin. Läs mer » måndag 18 maj 2020
 
Bra start för höstrapsen Den milda höst vintern och den svala våren har gynnat utvecklingen av höstraps generellt. Bestånden av både ekologisk och konventionell raps ser bra ut i Sverige, enligt Albin Gunnarsson, rapsguru på Svensk Raps. Läs mer » fredag 15 maj 2020
 
KRAV i siffror KRAV har nyligen släppt sin hållbarhetsrapport för 2019. I den visar det att KRAV arealen, inklusive karens, ökade till 502 400 hektar från 2018 till 2019. Antalet KRAV-certifierade lantbruksenheter minskade något vilket gör att medelarealen för den KRAV-certifierade gården ökade med 7 hektar till 126 hektar. Läs mer » måndag 04 maj 2020
 
Poolpriser för DLG mars 2020 Danska DLG:s poolpriser släppte sina poolpriser för ekologisk spannmål för perioden 31/3 2020, men bara för en mindre del av grödorna. Höstvete och maltkorn hade ingen notering. Här var poolpriset för grynhavre 2,91 svkr/kg, råg 2,15 svkr/kg, åkerböna 4,34 svkr/kg och raps 9,85 svkr/kg. För omläggningsvete betalade DLG 2,60 svkr/kg och omläggnings råg 1,98 svkr/kg. Läs mer » tisdag 28 april 2020
 
Danska konsumenten vill ha ekovete Det är stora skillnader i priser på ekologisk spannmål som säljs till konsumenter och det som säljs till foder i Danmark. Ekovetet ger cirka en krona mer om den säljs till ett bageri jämfört med till foder, enligt Ecoadvice. Läs mer » måndag 27 april 2020
 
Arlas svenske VD invald i KRAV:s styrelse Arla Sveriges vd Patrik Hansson har utsetts till ny ledamot i KRAVs styrelse. Han ser fram emot att jobba för att ytterligare stärka konsumenternas förtroende för KRAVs varumärke Läs mer » fredag 24 april 2020
 
Arla: Ekologisk mjölkpris sänks Arla sänker sitt mjölkpris med en eurocent per i maj. Detta gäller både för konventionell och ekologisk mjölk. Enligt Arla är anledningen den nya marknadssituationen som skapats på grund av coronapandemin, vilket gjort att industrimarknaden har minskat samt även att Foodservice avsevärt minskat. Detta har medfört att mjölkpriserna pressats på marknaden. Det nya a contopriset för ekomjölk sänks därmed 10,5 öre till 4,23 öre per kilo. Läs mer » torsdag 23 april 2020
 
Ökad efterfrågan på KRAV-märkta ägg till påskbordet Försäljningen av KRAV-märkta ägg ökade med nästan 2 procent under 2019, jämfört med året före. Totalt handlade svenskarna KRAV-märkta ägg för nästan 553 miljoner kronor. Läs mer » tisdag 14 april 2020
 
Beslut Slätte ekodag 6 juni 2020 När det gäller Slätte ekodag så tar vi ett beslut om genomförandet den 6 juni 2020. Fram till dess arbetar vi för att kunna genomföra en dag utomhus i någon form. Självklart kommer vi att följa de lagar och regler som regeringen sätter upp och vi hoppas att det vid den tidpunkten har börjat återgå till det normala igen i Sverige och världen. I veckan hoppas vi nu att kunna så demostrationsodlingarna och börja med alla spännande behandlingar av biostimulanter. Olle Ryegård Projektledare Slätte Ekodag Läs mer » söndag 29 mars 2020
 
Livsmedelskedjan Paradiset i konkurs 2015 grundade Johannes Cullberg livsmedelskedjan Paradiset, som främst har arbetat med att sälja ekologisk producerade livsmedel. Företaget har drivit ett par butiker i centrala Stockholm och har de sista åren även satsat på att sälja mat med egen e-handel. Anledningen till konkursen är utebliven finasiering. Läs mer » onsdag 25 mars 2020
 
Ge miljöersättning till all vallodling! I ett stämmouttalande från riksstämman i Tällberg kräver föreningen att det i nya CAP ska gå att söka miljöersättning för ekologisk vallodling. Vall är centralt i ekologiska växtföljder och Ekologiska Lantbrukarna kräver att alla ekobönder som odlar vall, oavsett om de har djur på gården eller inte, ska kunna få ersättning för den miljönyttan. Läs mer » tisdag 17 mars 2020
 
BM Agri – baggar i spannmål oroar Försäljningen av ekologisk spannmål rullar på för BM Agri, men i lugnare takt när det gäller foderspannmål. Däremot görs det kontinuerligt affärer på högprotein kvarnvete och grynhavre där efterfrågan finns i både Sverige och Europa. Ett problem som uppkommit med den varma vintern är insekter i spannmålen. Läs mer » torsdag 05 mars 2020
 
Vegodebatt och ehandel ökade köttförsäljningen Gröna Gårdar går mot strömmen och ökade förra året sin sålda volym med 30 procent. - Vegodebatten har hjälpt oss mycket. Folk är jättetrötta på allt prat om att kor och kött är dåligt, säger Märta Jansdotter, VD på Gröna Gårdar. Läs mer » onsdag 04 mars 2020
 
Ekologisk spannmål - Pressad fodermarknad men bra industrimarknad Lantmännen upplever att det är en fortsatt trögt på försäljningen av ekologisk spannmål, framförallt på foderspannmål. Ljusningar i tunneln är grynhavre, höstraps, åkerböna och högproteinvete. Läs mer » måndag 02 mars 2020
 
Systembolaget ökar ekoförsäljningen med 300 miljoner 2019 Systembolaget är Sveriges näst största aktör på den ekologiska livsmedelsmarknaden. De har under flera år ökat sin försäljning av det ekologiska sortimentet. Systembolaget har haft ett internt ekoandelsmål på 10 procent (volym) 2020. Detta nåddes redan 2015. 2018 ökade den ekologiska försäljningen med 9 procent, beräknat på volym och försäljningen har fortsatt öka under 2019 med 3-4 procent. Läs mer » torsdag 27 februari 2020