Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Ekopotatisen ska främjas i de offentliga köken


Odlingen av ekologisk potatis har varit på stark frammarsch i Sverige under de senaste åren, främst drivet av ett högt marknadspris. Marknaden har dock inte vuxit i samma takt på senare tid. I ett av de projekt som Jordbruksverket beviljat medel för år 2019-2020 har Ekomatcentrum fått i uppdrag att öka intresset och kunskapen om ekologisk potatis i offentlig sektor.

- Vi gör en kartläggning från jord till bord för att identifiera de flaskhalsar som finns, eftersom det uppenbarligen finns ett problem med avsättningen för ekopotatis till offentlig sektor, säger Eva Fröman, Ekomatcentrum.

Aktörer i offentlig sektor har bland annat fått svara på en enkät om ekopotatis. Viktiga faktorer som kom fram var bland annat att Aktörerna ofta tycker att det är viktigare med svensk potatis än ekologisk. Man tycker också att tillgången är dålig, att priset är för högt, att kvaliteten är sämre och storleken ojämn.

- Offentlig sektor har andra krav än konsumentmarknaden. Det är sällan man serverar en kokt potatis med skal. Man vill ha färdigskalat, förkokt och förädlat i form av klyftor, pommes och gratänger. Här vet vi i dagsläget inte vad ekomarknaden har att erbjuda så det ska vi också ta reda på, säger Eva Fröman.

Kunskapen om olika sorter och deras egenskaper är också väldigt dålig. Därför ska Ekomatcentrum ta fram en ekopotatisguide, som kan hjälpa offentliga aktörer att välja rätt i potatisdjungeln.

- Svensk ekopotatis borde vara ett jättebra val för de offentliga köken. Något mer klimatsvart är svårt att tänka sig. Vi hoppas att vi ska kunna driva på försäljningen.

Projektet är ett av de 36 projekt som Jordbruksverket i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen. Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020.

Text:
Cecilia Ryegård
cecilia@agrovektor.se

2019-10-22