Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Försök för sjukdomsresistens i ekoraps etablerat


Ett intressant projekt på rapssidan har kunnat genomföras tack vare Regeringens satsning på ekologisk produktion. Det genomförs av föreningen Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare (SFO). I augusti såddes höstraps med havsutsikt på Sveriges sydspets. Försöket ska hjälpa till att ge bättre kunskap om sjukdomsresistens i ekorapsen.

- Läget är valt med vår erfarenhet om att sjukdomstrycket är högt i området. Smittor kommer in från Europa och har lättare att etablera sig eftersom luftfuktigheten är högre. I det här försöket ska vi osta på oss destruktiv gradering. Vi har fritt spelrum att rycka upp plantor. Vi har också bredsått eftersom vi tänker oss att vi kan få ett högre sjukdomstryck än vid glesare etablering, som i radhackning. En annan spännande sak är att vi även har en insådd av vallfrö, säger Albin Gunnarsson, SFO.

Försöket kommer att utvärderas i skörd 2020.

Försöket är ett av de 36 projekt som Jordbruksverket i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen. Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020.

Text:
Cecilia Ryegård
cecilia@agrovektor.se2019-10-23