Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Framtidens Frukt ska öka kunskapen om svenskodlad ekofrukt


Framtidens Frukt ska öka kunskapen om den ekologiska fruktodlingen och skapa kontakt mellan odlare och konsumenter. Genom att anordna gårdsbesök och aktiviteter i butiker ska nyfikna och medvetna konsumenter få möjlighet att möta en ekologisk fruktodlare. Projektet driver också ett utvecklingsprojekt för att ta fram nya äppelsorter för ekologisk odling.

– Det finns ett stort behov av utveckla nya sorter som lämpar sig för ekologisk fruktodling. Vi behöver fler sorter med resistens mot olika sjukdomar. Den förädling som hittills  bedrivits har främst varit riktad mot konventionell odling, säger Anna Lind Lewin som är kommunikationsansvarig i projektet.

Initiativtagare till projektet Framtidens frukt är odlaren Marcus Callenbring och växtutvecklaren Kimmo Rumpunen från SLU. Marcus driver Stora Juleboda gård på Österlen med 25 hektar ekologisk äppelodling.

Charlotte Sommarin, ordförande i föreningen Sörmlandsäpplen är del i projektet, liksom en rad andra fruktodlare runt om i Sverige.

Under Äppelmarknaden delade man ut 140 fröplantor till barn och deras familjer som ville bli Äppelutvecklare. Plantorna är korsningar som kan bli nya sorter som om 5–9 år är fruktbärande träd.

I dagarna lanserades också en filmkampanj där kocken Ulrika Brydling och konditorn My Feldt pratar om den ekologiska fruktodlingens mervärden. Även Paul Svensson är ambassadör för projektet.

Läs mer på www.framtidensfrukt.se

Projektet är ett av de 36 projekt som Jordbruksverket i tre utlysningar 2018 och 2019 beviljat pengar för, i syfte att främja produktionen och konsumtionen av ekologiska livsmedel. Detta är en del av handlingsplanen för den nationella livsmedelsstrategin, ett uppdrag av regeringen. Totalt kommer cirka 50 miljoner kronor att ha betalats ut till olika ekoprojekt år 2020.

2019-11-01