Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nyhetsarkiv 2019


Trend att ta bort ekomål i kommunerna? Nyligen skull kommunfullmäktige i Lund ta beslutet om att riva upp sitt mål om 100 procent ekologiska inköp av livsmedel. Förslaget återremmiterades och ännu vet man inte hur det kommer att gå, om målet får vara kvar eller ej. Ekomatcentrum rapporterar dock om att man tycker sig se en trend där flera kommuner och regioner skär ned på ekologiska livsmedel och sänker eller tar bort sina mål för ekologiskt. Detta stick i stäv med den nationella livsmedelsstrategin, satte 2017 av den dåvarande regeringen där man valde två inriktningsmål: 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska vara ekologisk år 2030 och 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av ekologisk jordbruksmark år 2030. Läs mer » måndag 23 december 2019
 
Möjligheter och utmaningar med tång som foder Att använda tång i foderstaten har på senare tid haussats som en av de stora möjligheterna till att minska metanutsläppen från kor. En nyligen publicerad dansk studie från Aarhus Universitet i samarbete med norska forskare, belyser möjligheterna med att använda tång i foderstaten, men även utmaningarna. Även om tång länge varit en del av foderstaten på sina håll till idisslare så har näringsvärdet inte varit klarlagt. Näringsvärdet varierar stort mellan olika tångarter och det är inte alla som lämpar sig som foder. Samtidigt kan innehållet av aska, kadmium, arsenik, och andra tungmetaller ge problem. Därutöver är kostnaderna också högre för tång än för många andra fodermedel. Läs mer » måndag 23 december 2019
 
Arla på väg att nå ekomålet i Danmark Mejerikoncernen Arla är på väg att nå sitt ekomål, som sattes 2015 i Danmark. Målet innebar en 50 procentig ökning av den ekologiska försäljningen, under en femårsperiod, till år 2020. I Mitten av december var man bara 7 procent ifrån att nå målet. I dagsläget är var fjärde liter mjölk som säljs i Danmark ekologisk. Det betyder en ekoandel på 25 procent. När målet nåtts betyder det en omsättning på 1,2 miljarder DKR. Läs mer » måndag 23 december 2019
 
Julen enligt KRAV KRAV har gjort en lista på vilka saker man kan tänka på om man vill fira en jul i hållbarhetens och miljöns tecken. Enligt föreningen är det bland annat viktigt att äta mer vegetariskt och att äta köttet som tillbehör. Läs mer » måndag 23 december 2019
 
Fullt på Biofach - några rum kvar Världens största branschmässa för ekologiska produkter är fulltecknad av utställande företag. Sju svenska företag är i dagsläget anmälda... Läs mer » torsdag 19 december 2019
 
Ekologiska Lantbrukarna tror på minskad ekoareal - starkt kritiska till handelns agerande Troligen kommer den ekologiska arealen att minska år 2021, för första gången på flera år, enligt Ekologiska Lantbrukarnas prognos. Minskningen är en reaktion på marknadens signaler. – Det vi ser nu är en tråkig konsekvens av handelns kortsiktighet, Sofia Sollén-Norrlin, verksamhetsledare i Ekologiska Lantbrukarna... Läs mer » onsdag 18 december 2019
 
Danmark sålde ut Biofach på rekordtid Danmark har alltid varit det land av de Nordiska länderna som tagit för sig mest av såväl Biofach som exportmarknaden för ekologiska livsmedel.... Läs mer » tisdag 17 december 2019
 
EUs nye lantbrukskommissionär vill främja ekologiskt jordbruk Ekologiskt lantbruk spelar en viktig roll i ett nytt förslag som ska ligga till grund för en politik som ska göra unionen hållbar och klimatneutral. Mer stöd ska avsättas till olika marknadsinsatser för att göra en produktionsökning möjlig... Läs mer » måndag 16 december 2019
 
Matköparna prioriterar hållbarhetsfrågorna Mat med tydlig märkning av råvarans ursprungsland, minskad användning av farliga kemikalier/bekämpningsmedel och bra djuromsorg. Det tycker Sveriges konsumenter är de tre viktigaste frågorna att jobba med för kedjorna som säljer mat. Detta visar en undersökning som nyligen gjorts Sifo gjort på uppdrag av Axfood. Läs mer » måndag 16 december 2019
 
Glad Lucia önskar Ekoweb Ekoweb önskar en glad lucia med kontorets egen lille busige lussegubbe... Läs mer » fredag 13 december 2019
 
Den danska ekoexporten minskar För första gången på 13 år sjönk de ekologiska exporten från Danmark. Samtidigt ökade importen... Läs mer » torsdag 12 december 2019
 
Kompetensutveckling inom ekologisk vallfröproduktion Arealen av ekologiskt vallfrö har en stark tillväxt och nya odlare och fröslag tillkommer hela tiden... Läs mer » torsdag 12 december 2019
 
Första region att nå 50 procent KRAV: Blekinge Som första region o Sverige har Blekinge lyckats uppnå nivå två i KRAV-certifieringen. Det betyder att de KRAV-certifierade inköpen är minst 50 procent... Läs mer » onsdag 11 december 2019
 
Ett bondeperspektiv på ekomarknaden Ekologiska Lantbrukarna tar fram priser, prognoser och analyser som ger en fördjupad bild av utmaningar och möjligheter för svenska ekobönder. Ett exempel är Ekobondens priser där noteringar från gjorda affärer på gårdsnivå... Läs mer » tisdag 10 december 2019
 
Volym inte är inget försäljningsargument för ekomat! Nyligen avslutades kampanjen ”Ekoseptember” för att lyfta den ekologiska matens alla mervärden och de är utan tvekan många och viktiga. Samtidigt som kampanjen pågår läser jag en artikel om ännu av dessa ekobönder som stolt berättar om sin höga produktion, i det här fallet mjölk. Snittet i hans besättning ligger på över 12 000 kilo, vilket är en bra bit över det konventionella genomsnittet. För att klara av detta kräver foderstaten en hög andel soja, ekologiskt odlad förstås, men likväl en omdiskuterad gröda. Läs mer » tisdag 10 december 2019
 
Åtgärder för att motverka fosforläckage från utehöns Fosforanrikning i rasthagar, och risk för fosforläckage, är ett bekymmer i ekologisk äggproduktion. Just nu pågår ett projekt där man undersöker vad man kan göra åt saken... Läs mer » måndag 09 december 2019
 
Krönika:Höj statusen på verklig betesdrift! Det går dåligt för ekomjölken, försäljningen sjunker och Arla letar sätt att lyfta ekomjölken - framförallt genom att koppla eko till klimatfrågan genom Arla ko Netto noll klimatavtryck. Men en ännu viktigare fråga för konsumenterna när det gäller mjölk är djurvälfärden. Där kopplar Arla djurvälfärd till den konventionella mjölken för att lyfta den, bl.a. i satsningarna på sommarmjölken. Läs mer » måndag 09 december 2019
 
Bara 500 flaskor kvar av gotländsk ekowhisky 85 procent av utgåvan Vardbjärg Shareholoders Edition IV såldes på två veckor.... Läs mer » fredag 06 december 2019
 
Här är programmet till Ekogalan 2020 Sedan elva år samlar Ekoweb den ekologiska värdekedjan från mylla till hylla till en värdeladdad branschdag. Den 30 januari 2020 kliver 250 deltagare in i spegelsalen på Grand Hotel i Stockholm. Dagen är även ett releaseparty för Ekowebs Marknadsrapport 2020... Läs mer » fredag 06 december 2019
 
Scangrain byter namn till R2 agro Försäljningen av ekologisk spannmål rullar på för R2 Agro, tidigare Scangrain. R2 Agro har specialiserat oss på att arbeta med mindre volymer av ekologisk spannmål med specialkvaliteter såsom kvarnvete, raps, maltkorn och grynhavre som levereras direkt från lantbrukare till industri. Läs mer » fredag 06 december 2019
 
Livsmedelsverket: undvik bekämpningsmedel med ekologisk frukt I dag briserar en ny studie om bekämpningsmedlet klorpyrifos. Rester hittas i var femte testad frukt i Sverige. Livsmedelsverkets rekommandation är tydlig för den som är bekymrad. Enda sättet att undvika bekämpningsmedlet är att äta ekologisk frukt... Läs mer » torsdag 05 december 2019
 
De är nominerade till Ekogalan 2020! Sedan elva år samlar Ekoweb den ekologiska värdekedjan från mylla till hylla till en värdeladdad branschdag. Under galan delas det ut priser i tre kategorier, tre företag/personer är nominerade i varje klass. Vinnaren avslöjas under prisceremonin på Ekogalan... Läs mer » torsdag 05 december 2019
 
Danmark: Stor skörd men problem med kvalitet Skörden av ekologisk spannmål har varit besvärlig i Danmark, framförallt på Jylland. I Danmark började det regna den 19 augusti och efter det har det regnat cirka 300 mm. På Själland och i de nordöstra delarna av landet hann man skörda mycket av spannmålen till toppkvalitet innan regnen, men inte på Jylland. Läs mer » torsdag 05 december 2019
 
Slutrapport EKO-September: två av tre företag vill delta 2020 Nu har en uppföljning gjorts för EKO-september. en webbenkät har gått ut till de företag som deltog och en Sifo-undersökning har genomförts hos slumpvis utvalda ekoföretag i Sverige. Resultaten visar att intresset för en gemensam kampanj är stort... Läs mer » onsdag 04 december 2019
 
Ny unik kamera på den engelska Garfordhackan Att kunna hacka en gröda, även när fältet har en stor ogräsförekomst har länge varit ett stort problem för många lantbrukare. Men nu finns den här, en kamera som kan leta ut raderna genom att sortera på färg, och en hacka som kan hacka på mindre än en centimeters noggrannhet. Läs mer » onsdag 04 december 2019
 
Bruna höns bättre anpassade för ekoproduktion än vita? Studien ”Freebirds” genomförd av CORE Orgainc Cofund-projektet visar att det verkar som att bruna höns skulle kunna vara bättre anpassade för att användas i system som innebär utevistelse,.. Läs mer » tisdag 03 december 2019
 
Kroppen tar inte upp näringsämnen från industriellt bakade bröd Det är skillnad på surdeg och surdeg. En ny studie visar att det är stor skillnad på industribakat bröd och bageribakat. Skillnaden ligger i hur kroppen kan ta upp näringsämnena... Läs mer » tisdag 03 december 2019
 
Rapport:USA och Canada – besvärlig skörd av den ekologiska havren I Nordamerika har man haft tuffa skördeförhållande under hösten med vått och kallt väder som inträffade tidigare en normalt. Lantbrukare i områden där man har ett normalt smalt skördefönster har drabbats hårt, speciellt gäller det den kanadensiska prärien där man redan fått både snö och tjäle i marken och en hel del står oskördat. Här står nu knappt hälften kvar i fält och förstörs som livsmedel. Läs mer » tisdag 03 december 2019
 
Boka sista platsen på Biofach! Om man vill nå ut med sina produkter till inköpare från hela världen så är Biofach i Nürnberg rätt plats att vara på... Läs mer » måndag 02 december 2019
 
Fortbildning av rådgivare på ekopotatis Tyskland har kommit långt i soin ekologiska potatisodlingen, inte minst när det gäller sortförädling... Läs mer » fredag 29 november 2019
 
Ekologisk vetevodka ny produktsatsning från Lantmännen I början av december gör en ny svensk vodka entré hos Systembolaget och på utvalda restauranger. Lantmännen lanserar en ekologisk vodka producerad av ekologiskt vete odlat i Västergötland i området runt Lidköping... Läs mer » torsdag 28 november 2019
 
Brittiskt ekojordbruk inlagrar 10 gånger mer kol än det förbrukar Yatesbury House Farm i England har varit omlagt till ekologisk produktion sedan 1998. Sedan omläggningen har mullhalten dubblerats och gårdens produktion inlagrar 10 gånger mer koldioxid än den släpper ut, detta inräknat de 280 natutbetande köttdjuren som ingår i verksamheten... Läs mer » onsdag 27 november 2019
 
Nytt besöksrekord för Nordic Organic food Fair Årets upplaga av Nordic Organic Food Fair, NOFF, som genomfördes i Malmö den 13-14 november och det blev nytt rekord i såväl antal besökare som utställare... Läs mer » tisdag 26 november 2019
 
Stiltje på ekomarknaden för spannmål Just nu ligger de flesta aktörer still och väntar, inga stora rörelser sker på handeln med ekospannmålen. Men sett till ny säsong så fins det några grödor som är intressantare än andra. Ekoweb fick en pratstund med Svenska Foder... Läs mer » måndag 25 november 2019
 
Utveckling av näringsbevattning med biogödsel Just nu pågår ett projekt där Hushållningssällskapet Skåne ska arbeta fram metoder för att förbättra utnyttjandet av biogödsel genom utveckling och utvärdering av näringsbevattning i grönsaksodling... Läs mer » fredag 22 november 2019
 
ARLA: Netto nollkampanjen nu het i Stockholm Just nu pågår den stora marknadskampanjen för Arlas, världens första klimatneutrala mejerisortiment, i Sverige. Kampanjen syns och hörs ordentligt i Stockholm. Kampanjen baseras med budskapet att det ekologiska mejerisegmentet nu sätter nya högre ambitioner om att minska sin klimatpåverkan till noll fram till 2022. Läs mer » fredag 22 november 2019
 
Fortsatt höga priser på svensk KRAV-raps När det ekologiska spannmålspriset viker på flera grödor är fortfarande den KRAV-certifierade ekorapsen kvar på sin tron som som den ohotat bäst betalda storskaliga odlade gröda i Sverige... Läs mer » torsdag 21 november 2019
 
KSLA:s framtidsspaning 2030: Ekojordbruket kommer att ta mer mark Enligt en framtidsspaning som KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksstiftelsen, gjort så kan man räkna med att ekologiskt jordbruk kommer att öka framöver... Läs mer » onsdag 20 november 2019
 
Ekoindex backade med 1,1 procent Svenska ekologiska livsmedel fortsätter att backa i butikerna under kvartal tre, om än något försiktigt positiva signaler från mejerisidan inför kommande period... Läs mer » tisdag 19 november 2019
 
By Ansvarsområde etta i landet - igen! När årets Lilla Ekomatsliga offentliggjordes på Nordic Organic Food Fair i Malmö, med 200 deltagare från offentliga verksamheter som deltagare, så var det återigen By Ansvarsområde utanför Lund som sopade banan med konkurrenterna... Läs mer » måndag 18 november 2019
 
Kan sötlupin ersätta sojan? Sötlupin kan näringsmässigt och proteinmässigt matcha sojan, men det finns odlingsmässiga utmaningar... Läs mer » fredag 15 november 2019
 
Nu är mervärdet obefintligt för ekorågen I veckan nåddes en historisk prisnivå för den ekologiska rågen. Sensationen är inte positiv för ekoodlarna... Läs mer » torsdag 14 november 2019
 
Var femte nylansering ekologisk i Tyskland Den tyska ekomarknaden fortsätter att växa stabilt. Detta visar även intresset för förädlingsföretagen att sätta nya ekoprodukter på marknaden. Speciellt ökar ekolanserigarna i det etiskt märkta segmentet... Läs mer » onsdag 13 november 2019
 
Ekologisk odling och plöjningsfritt - går det? Plöjningsfritt är som bekant för de flesta en stor utmaning i ekologisk produktion. I konventionella plöjningsfria system har bekämpningsmedel en tongivande roll, en lösning som ekoodlarna inte kan nyttja... Läs mer » tisdag 12 november 2019
 
Ledare:
Något fungerar inte i svensk eko-marknad! - Djuromsorg viktigaste frågan men det är här man tappar försäljning
Jag har precis suttit och läst en konsumtionsundersökning som nyligen gjorts av Sifo på uppdrag av Axfood. I den framkommer det tydligt att konsumenterna vill prioritera de områden som de ekologiska livsmedlen är starka på, hållbarhetsfrågorna. De ena superlativen efter de andra träffar mitt i prick på det som ekologiska livsmedel kan leverera i mervärde och det som konsumenterna önskar. Men försäljningen minskar… Läs mer » tisdag 12 november 2019
 
VÄXA ökar kompetensen på ekorådgivningen VÄXA Sverige kommer att vässa sin kompetens när det gäller ekologisk rådgivning... Läs mer » måndag 11 november 2019
 
Danmarks ekoflaggskepp i konkurs Ett av Danmarks absolut stoltaste landmärken för den ekologiska konsumtionen och landets politiska ekomålsättning är försatt i konkurs... Läs mer » fredag 08 november 2019
 
Stabil ökning hos Systembolaget under Q3 När rapporten för kvartal tre, juli till september 2019, kommer från Systembolaget, visar den på en fortsatt stabil ökning för ekoförsäljningen. Ekowebs analys är att... Läs mer » torsdag 07 november 2019
 
Ekostöden utgör 1,5 procent av EUs jordbruksbudget - Lägre ekostöd till svenska bönder Att ekostöden skulle utgöra en stor del av EUs jordbruksbudget är fel. Trots att andelen ekoareal ligger på ca 10-30 procent i de flesta länder är andelen bara en bråkdel 1,5 procent, av den totala budgeten. Ekologiska Lantbrukarnas kartläggning visar också att de svenska ekobönderna får en mindre del av kakan än sina kollegor.... Läs mer » onsdag 06 november 2019
 
Ekologiskt fortsätter att minska hos ICA När ICA offentliggör sin försäljning för kvartal tre 2019 så visar den fortsatt på en negativ utveckling för det ekologiska sortimentet. Under rullande helår till och med september 2019 minskade försäljningen av de ekologiska varorna med... Läs mer » onsdag 06 november 2019