Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Väderstads nya såmaskin Proceed har stora odlingsfördelar - Samma eller bättre skörderesultat med halva mängden utsäde

Nu väller det in med nya innovationer som kommer få stor påverkan för lantbruket framöver avseende produktion, effektivitet och framför allt lönsamhet. I förra numret skrev Ekoweb om ”See & Spray-tekniken” från John Deere som minskar förbrukningen av ogräsmedel med 80 procent. Nu presenterar Väderstad sin nya konceptsåmaskin Proceed som kan halvera mängden utsäde med samma skörderesultat eller bättre.

Väderstad har under flera år arbetat med att utveckla den nya konceptmaskinen Proceed som bygger på ”planter” tekniken från Tempo-såmaskinen. Det unika med denna teknik är att man kan så enskilda fröer, singularis sådd, på ett exakt djup med ett specifikt avstånd mellan fröna.
- Vi har fått otroligt fina resultat från de fem länder där vi nu under två odlingssäsonger testat vår nya konceptsåmaskin Proceed. Med halverad utsädesmängd har vi kunnat bibehålla och till och med öka skörden med upp till fem procent i specifika fall, säger Lars Thylén, Director Product Management Planters på Väderstad.

Planter för spannmål Hemligheten till halveringen av utsädesmängden är att varje frö får exakt samma förutsättningar och gror då jämt över fältet. Plantorna får tidigt det viktiga utrymme de behöver för att kunna utveckla full skördepotential, istället för att konkurrera med plantor som sedan dör eller degraderas. De svaga plantorna ger en ingång till olika sjukdomar som man helst vill undvika. Bestånd utan svaga plantor håller sig friskare. I majs, solrosor och raps så har man tidigare visat att skörden kraftigt minskar för de plantor som är dubbelplantor. I majs så blir det knappt några kolvar på de plantor som är dubbelplantor. Det verkar också stämma för spannmål, ärtor och bönor.
- I våra försök med höstvete som utförts i Tyskland och England, så ser vi tydliga fördelar med sådd med den nya planter-tekniken jämfört med en traditionell såmaskin. Ett par månader efter sådd så visar försök med höstvete med en utsädesmängd på 150 frö/m2, en ökning med 102 procent i biomassa, 72 procent i rotbiomassa och 62 procent fler skott per planta, jämfört med en modern såmaskin, säger Lars Thylén.

Bättre skörd och kvalitet? När plantan får mer solljus och mindre konkurrens om näring och vatten, så bildas kraftigare plantor vilket ökar potentialen för skörden.
- De som skördat spannmålen som såtts med Proceeed har uppfattat att kärnorna är tyngre och större jämfört med de som är sådda med traditionell teknik. Det är inget vi hunnit följa upp ännu, men något vi kommer mäta framöver och naturligtvis hoppas vi även på ökade tusenkornvikter, säger Lars Thylén.

Den ökade rotmängden gör att plantan kan hämta näring från en större jordvolym, vilket skapar robustare och tåligare plantor. Med ett stort rotsystem minskar risken för brist på vatten och näring.

Lättbytt såtallrik på Proceed Den nya såmaskinens hjärta är Gilstrings innovation, såtallriken, med en diameter på 25 cm. Här trycks föret fast för att sedan med exakt precision kastas ned till stopphjulet med 15 m/s i hastighet.
- Såtallriken byts ut för att passa den gröda man skall så. Det tar någon minut och är ett enkelt moment. Sedan är det bara att bestämma hur mycket man skall så per kvadratmeter, säger Lars Thylén.

Därefter trycks utsädet fast i såbädden och återpackas med hjulet. Trycket på såbillen styrs med en individuell hydraulkolv som kan ökas till max 300 kilo, vilket borgar för att alla kärnor hamnar på samma djup. Gödselbillens tyck är cirka hälften.
- I det praktiska arbetet med såmaskinen Proceed får man en mycket hög följsamhet med ett jämt tryck vid varje såbill, istället för en koncentration av tryck på ett fåtal punkter som är fallet med andra maskiner. Fördelen med en exakt såplacering med samma optimala förutsättningar för varje frö är att alla frön gror på ungefär samma tidpunkt. Det är det som är en av orsakerna till att man kan minska utsädesmängden radikalt, säger Lars Thylén.

Man kan använda såmaskinen Proceed som en kombisåmaskin eller som en mixsåmaskin.
- Sådjupet kan vi ställa in med 0,5 cm noggrannhet, vilket är unikt för en såmaskin. Vi kan lägga gödsel bredvid och under såraden eller så kan man lägga gödsel på samma djup i såfåran. Det har vi sett fördelar med när det gäller samsådd med fosfor som vi vet gynnas av att verkligen ligga nära kärnan och dess rotutveckling, säger Lars Thylén.

På svenska marknaden inom tre år De som önskar ta del av och köpa denna såmaskin får dock vänta lite.
- I steg ett satsar vi på att få ut en 6-meter bred såmaskin med en sålåda på 2400 kilo Inom två till tre år. Då hoppas vi att den är färdigprovad och ute på marknaden i Sverige. Vi känner verkligen att vi är på rätt väg och att såmaskinen är en kanonprodukt, säger Lars Thylén.

2022-05-18