Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nio FOU-projekt om ekologisk produktion får pengar från Jordbruksverket

Nio nya försöks- och utvecklingsprojekt (FOU) får dela på 6,5 miljoner kronor för projekt som pågår 2022-2023. Två av projekten leds av Epok-anknutna forskare, Klara Löfkvist ska undersöka hur gröngödslingsgrödor kan användas i växthus och Niels Andresen kommer att ta fram kunskapsunderlag för ekologisk mjölkproduktion utan soja. Pengarna kommer från ett regeringsuppdrag som ska främja ekologiska livsmedel.

De nio projekten är följande:
• Ekologisk mjölkproduktion utan soja
• Den ekologiska kalvens potential
• Förbättrad proteinförutsägelse från fodergrödor
• Behandling av åkerböna
• Hållbar växtnäringsförsörjning med mellangrödor
• Ökad kvävetillgång i raps
• Ekologisk växthusodling
• Minskat handresningsbehov i sådda grönsaker
• Utvintrande mellangrödor i kombination med strimsådd

Källa: SLU

2022-05-19