Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Politiskt styre påverkar nedmonteringen av ekomål

Andelen kommuner och regioner med ekologiska mål har minskat kraftigt under de senaste åren. Ekomatcentrum har undersökt hur de nedmonterade ekomålen har påverkats av det politiska styret.

Offentlig sektor har länge varit ledande vad gäller ekologiska livsmedelsinköp i Sverige. 2021 var 38 procent av livsmedelsinköpen i offentlig sektor ekologiska. En viktig faktor, som har drivit utvecklingen mot dagens höga andel ekologiskt i offentliga måltider, har varit det nationellt antagna målet för ekologiskt. Ekomatcentrum har kunnat konstatera att det finns en klar signifikans mellan höga ekomål och höga ekoinköp.

2017 hade hela 88 procent av landets kommuner och regioner mål för att köpa ekologiska livsmedel. Men under den senaste mandatperioden har andelen med ekomål minskat med hela 21 procentenheter, från 88 procent 2017 till 67 procent 2021. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings årliga statistik framgår att det politiska styret bestått av en borgerlig* koalition i 55 procent av de kommuner och regioner som nedmonterat sina ekomål. 10 procent har haft ett vänster styre* och i 32 procent av kommuner och regioner har det funnits ett gränsöverskridande* styre. Ekomatcentrum konstaterar att majoriteten av de kommuner som monterat ner ekomålen, hela 87 procent, har ett borgerligt styre eller borgerligt inflytande i kommunfullmäktige.
- Det är mycket viktigt att offentlig sektor fortsätter att arbeta med ekomål och att samtliga partier ser vikten av det, säger Mimi Dekker, Verksamhetsledare Ekomatcentrum.

Källa: Pressmedelande Ekomatcentrum

2022-09-15