Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Debatt: Re: Marknad för eko-produkter

Hej Svante! Jag tror inte att det är så stor risk att marknaden för ekologiska varor kapsejsar. Men, Svante, du sätter fingret på viktiga punkter. Det spelar ingen roll hur bra kvalitet de ekologiska bönderna får på sina produkter om livsmedelsindustrin och handeln inte har tillräckligt med kunskaper att utveckla varumärken, produkter och organisera en effektiv försäljning, samt att marknadsföra de ekologiska varorna mot konsument. Visst borde staten satsa resurser på information om ekologisk produktion, men pengarna bör, som man gjort i Danmark, styras över till näringslivet. Informationskampanjer från myndigheter är tyvärr ofta bortkastade pengar. Konsumentverket har nyligen tilldelats 5 miljoner för att informera om ekologisk mat. Förhoppningsvis gör de pengarna nytta. Staten bör också ta ansvar för att de bönder som får ekobidrag i större utsträckning blir certifierade av KRAV och att deras ekologiska produkter kommer marknaden och konsumenterna till godo, tycker jag. Maria Gardfjell

2001-10-04