Din oberoende källa till kunskap om ekomarknaden.

Nordiskt nätverk för ekologisk produktion

I slutet av september hölls ett nordiskt seminarium kallat ” Organic foods in Nordic catering – a multidisciplinary challange” i Köpenhamn. Seminariets syfte var att se om länderna i norden skulle kunna arbeta gemensamt för att öka förekomsten av ekologiska livsmedel i restauranger och storkök. Det är bakgrunden till ett nybildat nordiskt nätverk som ska hjälpa till att öka samarbetet mellan producenter, inköpare och kökspersonal. Nätverket ska också medverka till en utveckling av den gemensamma nordiska marknaden för storhushållsprodukter genom ökad forskning och informationsspridning. Källa: krav.se

2001-10-23